Alette van de Lagemaat

  

Contact

Dialoog met perspectief is als volgt te bereiken:

Telefonisch: 06 12 94 98 66.
Per e-mail: info@dialoogmetperspectief.nl

 
 

Kamer van Koophandel: 53757262
Registratienummer Ned. Vereniging voor Maatschappelijk werkers: 607373. Privacyreglement en klachten regeling conform Ned. Vereniging voor Maatschappelijk werkers is ter inzage.

  

  

  


Design by ExCom 2012- disclaimer