spreuk

  

Dialoog met Perspectief is een praktijk voor individuele begeleiding voor volwassenen.

Dialoog met Perspectief biedt kortdurend begeleiding aan mensen die het nu even niet meer weten.

Jij wilt graag meer zicht op je manier van leven, de gevolgen van je keuzes, de invloed van jouw emoties en mogelijkheden.

Ik wil met jou het gesprek aangaan, een dialoog, waardoor stilstand in beweging komt. Vanuit nieuwe inzichten kan een ander perspectief ontstaan.

Wil jij ook met mij het gesprek aan gaan neem dan contact met mij op. Wil je eerst meer over mij weten klik dan hier.

De uitgangspunten van de contextuele therapie staan in onze gesprekken centraal.

Contextuele Therapie is een therapeutische benadering die verder kijkt dan je individuele situatie. De problemen en levensvragen worden niet los gezien van je relaties en wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen.

Klik voor meer informatie over contextuele therapie


Design by ExCom 2012- disclaimer